Smart Hotel, Gdańsk
, Gdańsk
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin

Regulamin Hotelu Smart

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Smart Hotelu, położonego w Gdańsku (kod pocztowy 80-257) przy ul. Słowackiego 3, który jest obiektem hotelowym kategorii ** świadczącym usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

2. Opiekunem Gościa jest recepcja, mieszcząca się na parterze obiektu.

3. Opłata pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu "z góry".

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu.

5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Smart Hotelu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.

6. W przypadku rezerwacji gwarantowanej pokoju i niestawiennictwa się do godz. 16:00 w dniu rezerwacji, Smart Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową. Smart Hotel może obciążyć opłatą kartę kredytową Gościa.

7. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości oraz podpisanie Karty Meldunkowej.

8. Pokój w Smart Hotelu wynajmowany jest na doby.

9. W przypadku, gdy Gość nie określił czasu pobytu, najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

11. Zatrzymanie pokoju przez Gościa po godz. 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

12. Smart Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.

13. Smart Hotel ma obowiązek zapewnić dochowanie tajemnicy informacji o Gościu.

14. Smart Hotel zapewnia wymianę pościeli i ręczników co trzy dni lub na życzenie Gościa.

15. Na życzenie Gościa, Smart Hotel w ramach pobytu świadczy następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowanie bagażu Gości przed rozpoczęciem doby pobytowej.

16. Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz innymi warunkami pobytu można zgłaszać w recepcji Smart Hotelu. Ewentualne reklamacje nie mogą wpływać na terminy i wysokość płatności. Reklamacje będą rozpatrywane niezależnie, o czym Gość zostanie poinformowany ustnie bądź pisemnie.

17. W przypadku wystąpienia szkody, Gość powinien niezwłocznie zawiadomić recepcję o tym fakcie.

18. Odpowiedzialność Smart Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona.

19. Smart Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

20. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Smart Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

21. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zamknąć krany instalacji wodociągowej oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.

22. Za zagubienie karty chip pobierana jest opłata 50 zł brutto.

23. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

24. Palenie tytoniu w pokojach i na terenie Smart Hotelu jest zabronione. Opłata za dodatkowe czyszczenie pokoju, polegające na usunięciu zapachu nikotynowego, wynosi 200 zł.

25. W pokoju zabronione jest przechowywanie rzeczy niebezpiecznych i zabronionych prawem.

26. Osoby niezameldowane w Smart Hotelu mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00. 27.  W Smart Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godz. 22:00-7:00.

28. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia Smart Hotelu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.

29. Smart Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub mieniu innych Gości albo szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Smart Hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Smart Hotelu, w szczególności do zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia, o ile nie zostały uiszczone uprzednio, oraz opuszczenia terenu Smart Hotelu.

30. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju, zostaną odesłane – zgodnie z dyspozycją Gościa - na koszt i adres wskazany przez Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji od Gościa przez 3 miesiące, przedmioty te przechodzą na rzecz Smart Hotelu.

31. Dane osobowe Gości Smart Hotelu przetwarzane są przez Hossa.biz Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, a także udostępniane spółkom powiązanym w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności dla celów meldunkowych oraz umieszczenia w bazie danych Smart Hotelu. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

32. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez podpisu.

33. Smart Hotel w ramach pobytu oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość przyjmuje na czas pobytu do własnego, osobistego użytku, odbiornik telewizyjny.

34. Wprowadzanie zwierząt na teren Smart Hotelu jest dopuszczalne wyłącznie za dodatkową opłatą i pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby przy rezerwacji. Smart Hotel może nie wyrazić zgody na wprowadzenie zwierzęcia na teren obiektu, jeśli uzna, że może to spowodować zakłócenie spokojnego pobytu Gości lub funkcjonowanie Smart Hotelu, lub naruszenie niniejszego regulaminu.

35. Gość ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez wprowadzone zwierzęta.

36. Ewentualne spory pomiędzy Gościem a Smart Hotelem będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy wg miejsca położenia Smart Hotelu.

Nasze oferty

Smart Wakacje

Szukasz idealnego sposobu na wakacje, które połączą w sobie wypoczynek i przygodę? Wybierz Smart Wakacje - pakiet stworzony z myślą o wszystkich ...

Szczegóły oferty

Smart Wakacje

W podróży służbowej

Znamy i cenimy potrzeby pobytowe naszych Gości będących w podróży służbowej. Dlatego gwarantujemy komfortowy pobyt tak aby po dniu pełnym zawodowych ...

Szczegóły oferty

W podróży służbowej

Weekend w Gdańsku

Weekend we dwoje? A może klasyczny trójmiejski city - break? Oferta Smart Hotelu zagwarantuje Ci komfortowy pobyt blisko wszystkich najważniejszych ...

Szczegóły oferty

Weekend w Gdańsku

Cena dnia  BEZ ŚNIADANIA

Gwarancja najniższej ceny dzięki ezerwacji online!

Szczegóły oferty

Cena dnia BEZ ŚNIADANIA

Cena dnia  ZE ŚNIADANIEM

Gwarancja najniższej ceny tylko przy rezerwacji online!

Szczegóły oferty

Cena dnia ZE ŚNIADANIEM

Cena dnia ZE ŚNIADANIEM - BEZZWROTNA

Gwarancja najniższej ceny w dzięki rezerwacji online.

Szczegóły oferty

Cena dnia ZE ŚNIADANIEM - BEZZWROTNA

Cena dnia BEZ ŚNIADANIA - BEZZWROTNA

Gwarancja najniższej ceny dzięki rezerwacji online.

Szczegóły oferty

Cena dnia BEZ ŚNIADANIA - BEZZWROTNA

Zobacz wszystkie

ul. Słowackiego 3
80-257 Gdańsk, PL

Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie serwis używa plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień plików cookies. Więcej szczegółów tutaj.

Ustawienia
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane