Smart Hotel, Gdańsk
, Gdańsk
Arrival
Departure

Polityka prywatności

 1. Clever way
 2. Polityka prywatności

 

 1.  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego / (dalej: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest HOSSA.BIZ, Spółka z o.o. ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 80-280 Gdańsk, wpisana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000295112, NIP: 5862206966; REGON: 220520462 (dalej: Administrator).
 3. Administrator kieruje się wartościami ochrony prywatności Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Serwisu oraz zapewnia bezpieczeństwo ich danych osobowych na najwyższym poziomie z poszanowaniem prawa Użytkownika do dostępu do danych osobowych, prawa żądania sprostowania i uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane adekwatnie w stosunku do celów, w jakich zostały pozyskane ;
  2. przetwarzane zgodnie z prawem;
  3. zbierane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z celami określonymi prawem;
  4. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe Użytkowników zawarte w Serwisie przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z 18 maja 2018 r., art. 173 ustawy Prawa telekomunikacyjnego z 16 lipca 2004 r.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  1. zgoda wyrażona przez Użytkowników Serwisu, w tym zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i/lub profilowania, przy czym zgoda może zostać w każdym momencie wycofana a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;
  2. zawarta z Administratorem umowa o świadczenie  usług hotelarskich ej, jaką Administrator wykonuje lub wykonywał na rzecz Użytkownika.
  3. obowiązujące przepisy prawa upoważniające Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić bądź utrudnić wykonanie umowy na usługę hotelową.
 8. Dane osobowe Użytkowników pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych i/lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później a pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych - przez okres ważności zgody na cele marketingowe i/lub profilowanie.
 9. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez Użytkowników  dane osobowe, jedynie w celu:
  1. przyjęcia rezerwacji przy użyciu telefonu lub poczty elektronicznej,
  2. udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,
  3. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli  Użytkownik  wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji w newsleterze. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być w każdej chwili cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości,
  4. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.
 10. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).
 11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). W przypadku, gdyby taki zamiar powstał, Administrator dołoży wszelkich starań, aby było to Państwo lub organizacja, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych
  2. żądania od niego informacji dotyczących celu, zakresu, sposobu i form takiego przetwarzania. 
  3. sprostowania danych osobowych,
  4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  5. przeniesienia danych do innego administratora danych.

Realizacja uprawnień, o których mowa wyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika  w dowolnym momencie,  odpowiedniego wniosku skierowanego do Administratora  na  podany niżej adres kontaktowy: info@hossabiz.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Hossa.biz Sp. z o.o. w Gdańsku: IOD@hossabiz.pl

 1. Użytkownik ma także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych o użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Administrator umieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownych Serwisu pliki cookies oraz ma do nich dostęp.
 3. Przy pierwszej wizycie na stronie / Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie Użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 4. Użytkownik zostaje poinformowany, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
 5. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. zoptymalizowania świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu;
  2. dostosowania zawartości wyświetlanych stron internetowych do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych Serwisu;
  3. badanie ruchu na stronach internetowych Serwisu;
  4. raportowanie oraz wsparcie emisji reklam i informacji;
  5. tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisów;
  6. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
  7. wykorzystania funkcji serwisów społecznościowych do promocji Serwisu lub - na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą (w tym w celach handlowych i marketingowych – wysyłki newslettera). 
 6.  Administrator wskazuje, że w ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookie:
  1. Sesyjne – tymczasowe; używane podczas tworzenia sesji Użytkownika, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. dotyczące polityki prywatności (cookies) – oznaczenie, że poinformowano Użytkownika o stosowaniu mechanizmu ciasteczek przez Serwis;
  3. Niezbędne - umożliwiające korzystanie z Serwisu;
  4. Statystyczne – do Zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
  5. Reklamowe – do prezentowania reklam dostosowanych do potrzeb Użytkownika z wykorzystaniem aplikacji pozwalającej na efektywne zarządzanie strategią marketingową;
  6. do prezentowania treści multimedialnych, które pobierane są z zewnętrznych serwisów: www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
  7. do wykorzystania funkcji serwisów społecznościowych do promocji Serwisu: twitter.com [administrator Cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA] i Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].
 7. Administrator informuje, że Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Our offers

Price of the day with breakfast

Perfect price offer for the Guests sure of their plans

Details of offer

Price of the day with breakfast

Non-refundable offer

Perfect price offer for the Guests sure of their plans

Details of offer

Non-refundable offer

Feel And Taste

A perfect offer for those who want to rest and relax after an eventful day in Gdańsk.

Details of offer

Feel And Taste

Visit Gdańsk

We are your key to the history of the Heart of the Tri-City, with many tourist attractions, an extensive retail infrastructure, sports and cultural events ...

Details of offer

Visit Gdańsk

Smart Weekend

A smart way to enjoy an active weekend! We are conveniently located 15 minutes away from the historic part of Gdańsk, Sopot, and Gdynia. We will welcome ...

Details of offer

Smart Weekend

City Break

Feel the vibe of the city with your beloved ones and enjoy every moment together. This is a great opportunity for those who wants to escape from everyday ...

Details of offer

City Break

see all

ul. Słowackiego 3
80-257 Gdańsk, PL

see on map

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Hossa.biz Sp. z o.o., ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 89-280, Gdańsk . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved